Välj en sida

Hörselföreningen i Karlebynejden rf

Hörselföreningen i Karlebynejden rf verkar inom Karleby stad och Kronoby kommun. Föreningen har också medlemmar från Larsmo kommun.

PÅ GÅNG

Månadssamlingarna

Månadssamlingarna hålls månatligen, förutom under sommarmånaderna. Programmet är omväxlande och omfattar aktualiteter inom hörselområdet, musik och allsång samt samvaro och servering. Under våren ordnas en gemensam utflykt och under augusti deltar föreningen i den Österbottniska sommarsamlingen. Genom att delta har du möjlighet att träffa likasinnade och utbyta erfarenheter.

Hörselrådgivning

Föreningen har en hörselrådgivare, som utbildats och fortbildas av Svenska hörselförbundet. Hörselrådgivaren kontaktas via ordföranden.

Ta kontakt!

Följ med vår annonsering angående våra evenemang i Österbottens Tidnings föreningsspalt.

Ordförande Bo-Henry Simell
bo.simell@anvianet.fi
050 5624 369

Har du frågor?

Lämna gärna ett meddelande!

Samtycke

11 + 7 =